OFERTAS DE EMPREGO
CONCELLO DE CAMBRE
     ADL.
     A Axencia de Desenvolvemento Local actúa como mediadora entre as empresas ou empregadores e a poboación desempregada.
     As persoas que busquen traballo e queiran incorporarse á Bolsa municipal de emprego deberán solicitar cita no teléfono 981613196 e acudirán en persoa á seguinte dirección:
          ADL
          C/Wenceslao Fernández Flórez, 1
          15660 Cambre.
     No caso de necesitar traballadores, as empresas ou empregadores poderán acudir persoalmente ou contactar connosco por calquera dos seguintes medios:
          Telf: 981 613 196
          Email: adl@cambre.org.
POSTO LUGAR DESCRICIÓN REQUISITOS
COIDADOR/A ANCIANCAMBREDarlle o almorzo, a comida e a cea a unha persoa dependente de 96 anos (ás 9:00, 13:00 e 20:00 horas)
ELECTRICISTACAMBREInstalacións eléctricas en vivendas e industrias. Traballos por España e Portugal. Horario: de luns a venres de 9:00-13:00 h e de 15:00-19:00Dispoñibilidade para viaxar e carné de conducir. Titulación en electricidade. PRL preferentemente
EMPREGADA DO FOGARMEIXIGOTarefas do fogar e coidado de dous nenos. Función principal levar e recoller nenos ao colexio Sta María del Mar. Horario flexible: 8-12:00 e de 16:20-18:30. Venres pola tarde libre. Incorporación en setembroCarné B e coche
FRIGORISTAA CORUÑADispoñibilidade para viaxar. Curso Prevención de Riscos Laborais de 60 horas máis o específico da ocupación de 6 horasExperiencia de 1 ano. Carné B
IMPRESOR ARTES GRAFICASESPIRITU SANTOExperiencia en artes gráficas ou no seu defecto coñecementos de electricidade ou mecánica. Xornada completa.Preferentemente menores de 35 anos
INSTALADOR CONDUCTOS VENTILACIÓN E CLIMATIZACIÓNA CORUÑADispoñibilidade para viaxar. Curso de Prevención de Riscos Laborais de 60 horas, máis o específico da ocupación de 6 horas. Experiencia de 1 ano. Carné B
OPERARIOS ALMACEN TEXTILCULLEREDOContrato especial para persoas con minusvalía. Horario: 16-18,30 de luns a venres.
SOLDADORES TIGCARRALCarpinteria metálica. Xornada completa de luns a venresExperiencia mínima de 1 ano
XEROCULTOR / ACULLEREDOProfesional da atención sociosanitria a persoas dependentes en institucións sociais para centro da terceira idade. 40h/semana quendas rotarias.Certificado de profesionalidade e carnet de conducir e coche propio